Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Debat in Nieuwspoort: overheid neemt meer regie in het onderwijs

Woensdag 22 mei organiseerden we een debat in over de toekomst van het reken- en wiskundeonderwijs in Nieuwspoort, het perscentrum naast de Tweede Kamer in Den Haag. Krijg een indruk van de middag met de gemaakte videoverslag of lees meer over de belangrijke gesprekken die gevoerd zijn in het verslag van Didactief Online.

Videoverslag debat in Nieuwspoort

Artikel Didactief Online

De overheid gaat meer regie nemen in het onderwijs. Deze koerswijziging werd aangezegd tijdens een debat in Nieuwspoort eind mei.

 

Het debat werd gehouden in Nieuwspoort, Den Haag. Bewust ‘in het hart van de democratie’ zoals directeur van het NMI Sezgin Cihangir zegt: de problemen in het Nederlandse onderwijs zijn zo groot dat we het er met z’n allen over moeten hebben. Want beseffen we wel voldoende welke fundamentele bedreiging deze onderwijscrisis is voor onze samenleving?

 

Het werd een nuttige middag. Waar Cihangir zich tot nu toe vooral liet kennen door gepeperde en soms polariserende opiniestukken in diverse kranten, poogde hij vandaag als gespreksleider vooral verbindingen te leggen tussen voor- en tegenstanders van realistisch rekenen.

Actualisatie kerndoelen

Zo gingen Vincent Jonker van het Freudenthal Instituut en Peter Langerak van het NMI met elkaar en met Bernard Teunis van SLO in debat. Teunis (verantwoordelijk voor de curriculumherziening po-vo- en (v)sobij SLO) is momenteel druk met de publicatie van de geactualiseerde conceptkerndoelen rekenen en wiskunde (naar verwachting deze zomer).

In deze set wordt de feedback op de eerste versie verwerkt; zo’n 200 scholen en circa 500 leraren lieten er de afgelopen maanden hun licht over schijnen. Eén ding is duidelijk, zegt Teunis: verwacht geen grootse meeslepende zaken, het proces is saai en simpel. Het waren sleutelwoorden die er bij de aanhangers van traditioneel rekenonderwijs in gingen als koek. Teunis gaf ook voorbeelden die het wat concreter maakten.

Breuken worden een apart kerndoel (‘de Tweede Kamer beslist natuurlijk uiteindelijk’), en procedurele kennis wordt een van de pijlers. De rekenbasis moet goed zijn bij leerlingen, daarna kun je pas verder met ze. Teunis heeft zelf voor de klas gestaan in het basisonderwijs en weet waar hij het over heeft.

Peter Langerak (NMI) is nog niet gerustgesteld. Al die rekendoelen, het is net zelfrijzend bakmeel, lacht hij, het zijn er belachelijk veel. Maar erger nog, gaan ze wel over rekenen? ‘In de eerste versie van de conceptkerndoelen is bijvoorbeeld vooral sprake van redeneren in plaats van rekenen.’ Daarmee gaan we de rekenprestaties niet verbeteren, wil hij maar zeggen.

Erg concreet zijn die kerndoelen bovendien niet. En in het toelichtingsdocument bij de conceptkerndoelen is volgens Langerak vooral sprake van plannen, 80 pagina’s lang, maar daar koop je niks voor als je voor de klas staat.

Teunis beaamt dat de conceptkerndoelen bewust op dit niveau zijn beschreven. De set doelen voor het voortgezet onderwijs is bedoeld voor alle schoolsoorten en leerwegen. Dat is ook vastgelegd in de opdracht, omdat we drempelloze doorstroom tussen po en vo en een brede opdracht voor de onderbouw vo belangrijk vinden.

Kerndoelen met heel specifieke normen zijn dan of veel te ambitieus voor leerlingen in vmbo-bb of niet passend voor leerlingen in het vwo.  Dat moet nader worden uitgewerkt voor de verschillende schoolsoorten.

 

‘Er is nu sprake van een potpourri van veel verschillende doelen
Dat moet anders, ze moeten meer op één lijn liggen’

 

Als het gaat om alle verdere uitwerkingen  geeft hij toe dat in de huidige situatie sprake is van ‘een potpourri van veel verschillende doelen: kerndoelen, referentieniveaus, tussendoelen, inhoudslijnen. Dat moet anders inderdaad, al die doelen moeten meer op één lijn liggen. Dat wordt in de komende jaren opgepakt.’

Lees het volledige artikel op Didactief Online.

Relevante artikelen