Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Foutloos Rekenen genoemd in debat Tweede Kamer

Op 6 april 2022 is Foutloos Rekenen in een debat van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap genoemd door CDA kamerlid de heer W.P.H.J. Peters. Klik op de foto om het fragment te bekijken op de site van de Tweede Kamer:

In dit debat ging het over het Curriculum, wat betekent dat er onder meer gesproken werd over welke leerstof er wordt behandeld en welke leermethoden worden toegepast op de basisschool en middelbare school. Met name kwam ter sprake wat er nodig is om het onderwijs te verbeteren zodanig dat elke leerling goed leert schrijven en rekenen. In deze context werd Foutloos Rekenen door de heer Peters als voorbeeld gebruikt om te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om alle kinderen goed te leren rekenen en zelfs in de korte tijd van 12 weken. Dat is natuurlijk een leuk compliment van een politicus aan onze cursus Foutloos Rekenen.

 

Relevante artikelen