Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

‘Lat in het onderwijs moet omhoog, middelmaat ligt op de loer’

150 leraren en schoolleiders komen binnenkort met een advies voor een nieuw curriculum. Volgens Sezgin Cihangir ligt middelmatigheid op de loer.

Op 14 september jl. stond in Het Parool een artikel over het schrijnende lerarentekort en welk effect dit heeft op de kwaliteit van het onderwijs. De kennis van de leerlingen holt achteruit door de grote uitval van leraren en steeds wisselende gezichten. Kernvakken als taal en rekenen worden hierdoor niet goed ­aangeleerd, met alle gevolgen van dien voor hun verdere (school)carrières.

Dat het lerarentekort een probleem is staat buiten kijf. Het tekort is alleen niet de enige belemmering tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het onderwijs­stelsel zoals het nu staat – en gaat worden – is gewoonweg ondermaats. Dat ligt niet alleen aan het lerarentekort, maar vooral aan het onderwijsaanbod.

Op 10 oktober wordt door het adviesorgaan Curriculum.nu een antwoord gepubliceerd op de vraag hoe de vernieuwing van het ­curriculum voor het basis- en voortgezet ­onderwijs moet worden vormgegeven. Het ­advies vormt voor de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, Arie Slob, de basis voor het nieuwe onderwijsstelsel.

Lees het hele artikel hier

Relevante artikelen