Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Meer of minder schermen op school?

In dit artikel leer je:

  • Hoe meer schermen, hoe minder je leert,
  • Dat meer schermtijd samen gaat met vermindering in aandacht en motoriek,
  • Dat het afschaffen van schermen grote voordelen heeft,
  • Dat kinderen ongelukkig worden van schermen.

 

 

In het nieuwe curriculum gaan kinderen een aanzienlijk deel van hun energie stoppen in “digitale geletterdheid”. Dit beslist curriculum.nu. Toch biedt meer technologie op school ook veel nadelen. Uit studies blijkt dat studenten slechter leren en ongelukkiger worden door hun schermen. Is het wel goed dat kinderen 24/7 online zijn? Ons advies: maak van school een schermvrije oase.

Computers op school zijn een hulpmiddel net als elk ander. Een goede leraar kan dit hulpmiddel gebruiken om zijn lessen aan te vullen. Maar computers kunnen een goede leraar niet vervangen. Dat blijkt onder andere uit cijfers van het OECD: kinderen die op school veel schermen gebruiken leren minder. Dezelfde cijfers laten zien dat er in landen die veel investeren in ICT op school nauwelijks verbetering in schoolprestaties meetbaar is.

Schermen op school

Een onderzoek van de NOS laat zien dat op zo’n 85% van middelbare scholen mobiele telefoons worden gebruikt in de les. Veel basis- en middelbare scholen investeren in nieuwe technologie. Smartscreens horen bij het standaard interieur en rijen computers vullen lokalen. Bij curriculum.nu, de instantie die beslist over het landelijke schoolprogramma, zijn ze ook fan van beeldschermen op school. Zo laten ze bijvoorbeeld weten dat één van hun ontwikkelscholen volledig digitaal werkt. De kinderen op deze school werken niet meer uit boeken, maar vanuit tablets.

Dat het gebruik van tablets en computers schoolprestaties verbetert is niet duidelijk. Het OECD laat na een grote studie namelijk weten dat grotere investering in ICT niet samengaat met betere schoolprestaties. Sterker nog, leerlingen die veel met computers werken op school hebben slechtere prestaties.

In 2012, in the vast majority of countries, students who used computers moderately at school had somewhat better learning outcomes than students who used computers rarely; but students who used computers very frequently at school did a lot worse.

The results also show no appreciable improvements in student achievement in reading, mathematics or science in the countries that had invested heavily in ICT for education. bron

Deze resultaten zijn niet nieuw. Al eerder liet een grote metastudie zien dat onderwijs met hulp van technologie over het algemeen slechtere resultaten levert dan conventionelere methoden.

(…) technology-based interventions tend to produce just slightly lower levels of improvement when compared with other researched interventions and approaches bron

Het gebruik van meer schermen op school lijkt dus niet te zorgen voor betere resultaten. Niet alleen dat. Meer schermtijd hangt samen met aandachtsstoornissen. Ook kan schermtijd van slechts 1 uur per dag al zorgen voor leerstoornissen in jonge kinderen. In jonge kinderen die veel touchscreen apparaten gebruiken is ook slechtere ontwikkeling van motoriek te zien.

Zelfs Silicon Valley maakt zich zorgen.

Curriculum.nu zet VO school De Nassau in de spotlight omdat zij volledig digitaal gaan, maar waarom? Of kinderen op deze school beter presteren dan kinderen op andere scholen is niet bewezen. Juist op scholen die schermen afschaffen zijn positieve effecten waar te nemen.  Een school in Londen zag studieresultaten stijgen na het afschaffen van schermen.  De laatste plek waar je schermvrije scholen verwacht te zien is Silicon Valley. Maar juist daar sturen ouders hun kinderen naar dure technologievrije scholen. Jaarlijks collegegeld kan oplopen tot bijna $40,000.

“While other schools in the region brag about their wired classrooms, the Waldorf school embraces a simple, retro look — blackboards with colorful chalk, bookshelves with encyclopedias, wooden desks filled with workbooks and No. 2 pencils.” bron

Ook na school zorgen ze dat hun kinderen zo min mogelijk schermtijd krijgen. De mensen die het dichtst bij onze technologie staan betalen dus grote bedragen om hun kinderen zo ver mogelijk van diezelfde technologie vandaan te houden. Weten zij iets wat wij niet weten?

Is het nodig?

“Digitale geletterdheid is nodig om nu en in de toekomst te kunnen deelnemen aan de maatschappij.” Dat schrijft curriculum.nu. Duidelijk, maar zijn kinderen digitaal ongeletterd? Buiten school brengen kinderen al veel van hun tijd met computers door. Ook ten koste van hun studieresultaten. Een studie uit Amerika liet zien dat gebieden zodra ze aangesloten werden op het internet een merkbare en aanhoudende daling zagen in schoolprestaties in lezen en rekenen.

The introduction of home computer technology is associated with modest but statistically significant and persistent negative impacts on student math and reading test scores, thus broadening math and reading achievement gaps. bron

Jonge mensen zijn over het algemeen de eersten die nieuwe technologie omarmen en gebruiken. Natuurlijk weten kinderen op basis- en middelbare schoolleeftijd niet precies hoe hun apparaten werken, maar dat ga je ze op die leeftijd ook niet leren. Wat moeten we dan verstaan onder digitale geletterdheid? Het volgende voorbeeld van Sabine Duijmelinck van de eerdergenoemde school schetst een beeld:

 ‘Ze weten wel hun weg op social media, maar de meeste leerlingen hebben geen idee hoe je bijvoorbeeld een document het beste kunt opslaan. Ons ICT-team leert leerlingen daarom eerst tabletvaardigheden. Dit programma is mede gebaseerd op vaardigheden die in de vaklessen nodig zijn. Dit maakt het vak tabletvaardigheden relevant voor de leerling en zorgt dat ze echt vaardiger – digitaal geletterd – in de vakles verschijnen. bron

Lessen in mapjes aanmaken op de tablet. Is dat echt nodig?


Teens hold mixed opinions about whether they spend too much time in front of screens …

School als schermvrije oase

De school kan ook een andere functie dienen in onze technologisch verzadigde wereld. We zijn op een punt waar zelfs tieners zelf aangeven dat zij (en hun ouders) te veel tijd achter schermen doorbrengen. Dan kan de school ook een plek bieden om even offline te zijn. Een oase waar je even kan ontsnappen aan het 24/7 online bestaan.

Dit zou ook positieve effecten kunnen hebben op het geluk van kinderen. Een studie wijst namelijk uit dat kinderen minder gelukkig worden van hun telefoon. Verder blijkt het dat kinderen dit zelf ook begrijpen en weinig tegenstand bieden als scholen maatregelen treffen. Een school in Frankrijk deed dit. Het resultaat: studenten praten meer met elkaar, lezen meer en leren beter.

“I thought I would be freaked out, but it has been fine,” said one 13-year-old girl, who got an iPhone when she was 11. “I left my phone in my bag all day and I was surprised to find it didn’t bother me. Normally I’d be on Snapchat and Instagram. But my friends are here at school so it’s pretty easy to just talk instead.” bron

Conclusie

We mogen aannemen dat school een plek is waar kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Voordat we alle boeken afschaffen en alleen nog iPads gebruiken lijkt het me logisch om even alle voor en nadelen tegen elkaar af te wegen.  In dit geval zijn de voordelen schaars en de nadelen overvloedig. Voordat we meer schermen introduceren op scholen zou ik graag wetenschappelijk bewijs zien van tenminste één voordeel. Tot die tijd zie ik liever minder dan meer schermen op school.

Relevante artikelen

05-01-2019

Nederlandse rekenaars scoren binnen zes jaar interna...

In 1995 stonden Nederlandse basisscholieren wereldwijd op de 5e plaats. In 2015 staan zij op de 19e plaats. De presta...
30-12-2018

Schokkende data uit onderzoek Cito (PPON 2004-2011)

Slechts 12%(!!!) van alle basisschool leerlingen beheerst de bewerkingen van vermenigvuldigen en delen voldoende. 50%...