Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Ook online kun je Foutloos leren Rekenen

De scholen zijn dicht en ook het onderwijs van het NMI en het NLI kan niet op de normale manier plaatsvinden. Maar de cursussen Foutloos Rekenen en Grip op Tekst gaan gelukkig wél door, via de digitale weg.

De situatie omtrent het coronavirus verandert in razend tempo. Noord-Brabant liep als provincie ‘voor’ op de rest van Nederland. De scholen waren op dat moment nog niet dicht, maar bijeenkomsten en sociaal contact werden toen al sterk afgeraden. Zes kinderen en een docent bij elkaar zetten leek dan ook geen goed idee. Om de lessen in het zuiden des lands wél door te laten gaan, moest er geïmproviseerd worden. Op welke manier? Nou, zoals we alles tegenwoordig doen: digitaal. Woensdagmiddag gaf Cees de eerste les.

Aan de slag

Een paar kinderen die woensdag les hadden van Cees, waren die ochtend niet naar school geweest. Ze ’s middags achter de computer zetten om vanuit huis les te krijgen, bleek een goed idee. Niet alleen voor hun eigen gezondheid, ook voor die van Cees en daarmee indirect weer voor de leerlingen. Als de docent uit de running is, krijgen in totaal achttien kinderen (simpele rekensom: 3 groepen x 6 leerlingen) geen les. Met dit in het achterhoofd werd er nagedacht over een oplossing. Eerder werd er al eens gebrainstormd over een webinar, dat idee moest nu in een passende vorm gegoten worden. En razendsnel. Na een kort onderzoekje in de wereld van de ‘meeting software’ werd er gekozen voor het programma Zoom. Na het draaien van demo’s op meerdere computers, werden de ouders ingelicht en geïnstrueerd. Zodoende zaten er op woensdagmiddag zes leerlingen en een docent klaar voor een twee uur durende online sessie Foutloos Rekenen. Een primeur!Hoe ziet zo’n les eruit?

Een digitale les verschilt natuurlijk flink van een reguliere les, maar wat niet anders is: iedereen kan elkaar zien en horen. Het geluid kun je zelf in- en uitschakelen en dat doet wat met de communicatie en het geduld. Voordat de les daadwerkelijk kon beginnen, werden er woensdag dus eerst duidelijke afspraken gemaakt met de groep. De opbouw van de les is verder vergelijkbaar met de normale gang van zaken: na een korte uitleg gaan de leerlingen aan de slag. Foutloos leren rekenen is namelijk oefenen, oefenen, oefenen. Tussendoor kan de docent leerlingen corrigeren en bijsturen waar nodig. Cees nam de kinderen om de beurt apart door het geluid enkel met hen te verbinden en de rest te ‘muten’. Het lastige daaraan was, merkte hij, dat je niet het potlood kunt pakken om sommen in het schrift van de leerling voor te doen. Ook heb je minder controle over wat de leerling precies doet, maar gelukkig waren er behulpzame ouders die hun kinderen ondersteunden. Het is niet optimaal, maar wel dé manier om de lessen in de huidige situatie door te laten gaan. Optimaliseren is er ondertussen natuurlijk gebeurd, de les van woensdag was slechts een pilot. Op dit moment zijn er al heel wat lessen in deze setting gegeven en is dit voor nu even de norm. Hopelijk kan er zo snel mogelijk teruggekeerd wordt naar de vertrouwde lessen, zonder scherm. Maar voor nu maken we er op deze manier samen het beste van.

Relevante artikelen