Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Trouw: Toets je bij wiskunde wel wiskunde?

“Een nadruk op basisvaardigheden moet het Nederlandse onderwijs een kwaliteitsimpuls geven. Beoordelen we daar ook naar? In een serie over toetsen in het onderwijs bestuderen we deze keer het koningsnummer van de eindexamens: wiskunde. Een bespreking over de effectiviteit van wiskunde-examens in Nederland.” Dit is het intro van het artikel dat verscheen in Trouw op 28 mei 2024. Het artikel gaat over de effectiviteit van wiskunde-examens in Nederland. Reflecteren onze toetsen echt het wiskundig begrip en inzicht van scholieren?

Onze directeur, Sezgin Cihangir, en voormalig directeur bij ICE, Karen Heij, betogen dat de huidige aanpak tekortschiet in het meten van echt wiskundig inzicht. Ze stellen dat examens vaak meer gericht zijn op precisie in lezen en het doorgronden van teksten dan op een diep begrip van wiskundige concepten.

Examenvragen zijn vaak te complex geformuleerd, waardoor ze meer de leesvaardigheid toetsen dan de wiskundige kennis. Daarnaast sluiten de vragen vaak niet goed aan bij de praktische toepassingen van wiskunde, wat het moeilijk maakt voor leerlingen om hun kennis in de praktijk te brengen.

Verder meten de huidige examens niet voldoende het diepgaande wiskundige begrip en inzicht van scholieren, wat essentieel is voor hun toekomstige succes. Er is een bredere reflectie nodig op hoe we wiskunde onderwijzen en toetsen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Leerlingen denken wiskunde te beheersen, maar zijn in feite bezig met invulopgaven met een rekenmachine…

Het maatschappelijke debat over reken- en wiskundeonderwijs is cruciaal voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. We moeten ervoor zorgen dat leerlingen niet alleen voorbereid zijn op examens, maar ook op de praktische toepassingen van hun wiskundige kennis en vaardigheden in de echte wereld.

Lees het volledige artikel in de Trouw.

Relevante artikelen