Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Bericht i.v.m. corona-maatregelen

Beste ouders/ verzorgers,

Dinsdag 13 oktober zijn de corona-maatregelen opnieuw aangescherpt. Hierbij willen wij u informeren over hoe wij omgaan met de nieuwe richtlijnen.

In het basisonderwijs en in het contact met en tussen kinderen onder de 13 jaar zijn er geen wijzigingen aangekondigd. Dit betekent dat alle lessen van Foutloos Rekenen en Grip op Tekst kunnen blijven doorgaan zoals ze nu gaan. Wel zullen wij de volgende extra maatregelen nemen:

  • Ouders mogen niet naar binnen: dit was al een regel die door de meeste ouders werd nageleefd. Wij willen deze regel nogmaals onder uw aandacht brengen. Wij hebben er begrip voor dat het lastig is voor ouders om buiten te blijven wachten, zeker nu het weer slechter wordt, maar we hebben geen andere keuze dan hier voorlopig heel streng op toe te zien. U kunt aanbellen bij de voordeur en uw kind zal dan worden opgehaald door de docent of een andere medewerker. Zorg dat u niet te laat bent, maar bij voorkeur ook niet te vroeg. Aan het einde van de les worden de kinderen door de docent naar de voordeur gebracht. Ook dan is het fijn als u op tijd bent.
  • 1,5 m: Ook hiervoor geldt, dat we de komende tijd weer extra alert zullen zijn op het naleven van deze regel door onze medewerkers.
  • Mondkapjes: Onze medewerkers zullen in de wandelgangen en bij het ophalen/ brengen van de kinderen een mondkapje dragen. Tijdens de les is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Echter, onze medewerkers mogen wel een mondkapje dragen tijdens de les en wij vragen van u daar begrip voor te tonen. Van leerlingen van Sterk in Wiskunde vanaf 13 jaar vragen wij ook een mondkapje te dragen in de wandelgangen. Tijdens de les mag het mondkapje weer af.
  • Voor diploma-uitreikingen geldt dat er per kind maximaal twee volwassenen mee mogen. We zijn momenteel aan het nadenken over een alternatieve vorm van uitreiken.
  • Bij gezondheidsklachten (ook milde klachten) mag uw kind niet naar de locatie komen. In overleg met de docent kan ervoor gekozen worden om dezelfde les online mee te volgen. Uit ervaring weten we dat dit heel goed werkt. Desgewenst kunt u de les op een later moment inhalen.

Wij gaan ervan uit dat de maatregelen voor het basisonderwijs en contact met en tussen kinderen niet zullen worden aangescherpt, zodat wij al onze lessen op locatie kunnen blijven geven. Indien er toch een volledige lockdown zou komen waarbij ook de scholen weer zouden sluiten, dan zullen wij alle lessen online geven. Uw recht op de fysieke lessen blijft echter bestaan en die lessen zullen dan na het opheffen van de lockdown worden ingehaald. Op deze manier ontvangt u de lessen zoals u dit met ons bent overeengekomen.

Wij hopen dat u allen in goede gezondheid blijft!

Met vriendelijke groeten,

Directie Nederlands Mathematisch Instituut,
namens teams Foutloos Rekenen, Grip op Tekst en Sterk in Wiskunde

Relevante artikelen