Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Eerste schoolbegeleider Foutloos Rekenen is een feit

Waar de rekenresultaten van Basisschool Noorderlicht in ’s-Hertogenbosch een aantal jaar geleden nog prima waren, bleven ze het afgelopen jaar wat achter. Dat moet anders, vond Rochelle Schaepkens, didactisch specialist van de school. Ze startte een onderzoek naar het hoe en waarom en kwam vervolgens met een plan. Een onderdeel van dat plan was de introductie van Foutloos Rekenen op school. Onlangs ontving Rochelle als echte ambassadeur als allereerste het certificaat voor Schoolbegeleider Foutloos Rekenen van het NMI. 

Foutloos Rekenen

Eén van de onderdelen van het wetenschappelijk onderlegde plan van Rochelle was de interventie Foutloos Rekenen voor groep 6 en 7 van Basisschool Noorderlicht. Deze methode richtte zich volledig op rekenstrategieën. “Foutloos Rekenen is geen hogere wiskunde of nieuwe werkvorm: leerlingen krijgen één strategie uitgelegd die altijd werkt en vervolgens gaan ze daar een week lang mee oefenen. Het gaat er in eerste instantie om dat de kinderen de strategie toe kunnen passen. Pas later komt de verdieping.” Schaepkens was verbijsterd over wat ze zag: “In krap twee uur legde de docent uit hoe je breuken moest optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dat was kennis waar wij jaren over deden! En toch snapten de leerlingen het allemaal, met name door het vele oefenen.”

Resultaten

Nu, een aantal maanden later, maakt Schaepkens een voorzichtige balans op: “Harde data hebben we nog niet. In februari hadden de kinderen hun eerste LVS-toets. Dan gaan we pas zien wat onze interventies hebben opgebracht. Maar tegelijkertijd zien we al wel dat al onze leerlingen enorme sprongen maken op het gebied van motivatie, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Uiteraard moeten we blijven investeren, bijvoorbeeld door korte, dagelijkse herhaling van de aangeleerde strategieën.”

Noorderlicht-rekenleerlijn

Ook in langetermijnoplossingen investeerde de school flink. Schaepkens vertelt: “Bij Foutloos Rekenen werd pijnlijk duidelijk dat onze groep 6-leerlingen de tafels nog niet hadden geautomatiseerd. Op basis daarvan besloten we dat er een Noorderlicht-rekenleerlijn moest komen. Met het hele team zijn we gaan uitzoeken wat de belangrijkste leertaak van ieder leerjaar is. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat alle kinderen aan het einde van groep 4 de tafels moeten kennen. Iedere leerkracht weet door deze leerlijn nu wat zijn hoofdtaak is. Dat geeft enorm veel rust.”

Meer weten?

Wil je meer weten over Foutloos Rekenen of heb je andere vragen? Kijk op de website van Foutloos Rekenen of neem contact met ons op.

Bron: PrimaOnderwijs.nl

Relevante artikelen