Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Meer dan een vijfde van Nederlandse scoort onvoldoende voor rekenen en taal

Meer dan een vijfde van de Nederlandse scholen scoorde vorig jaar een onvoldoende, met name op het gebied van cruciale basisvaardigheden zoals rekenen en taal. Dat blijkt uit het rapport Staat van het Onderwijs 2024 van 17 april van de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie ziet landelijk dat steeds meer leerlingen en studenten de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap onvoldoende beheersen, terwijl die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Een steekproef waarbij ruim 200 scholen werden onderzocht geeft daarmee een ontluisterend beeld.

Het is voor het eerst dat de onderwijsinspectie dit onderzocht met een aselecte steekproef. Eerder kwamen dergelijke alarmerende uitkomsten al uit onderzoeken bij scholen met een hoog risico. Iets meer dan 20 procent van de in 2023 onderzochte scholen kreeg het oordeel onvoldoende. Een ’zorgwekkend hoog’ percentage, vindt de inspectie.

Sezgin Cihangir schrikt van de resultaten. Hij is directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut, dat lesmethodes voor rekenen en taal ontwikkelt voor particulieren en steeds vaker ook voor scholen. „Je ziet dat het onderwijs in Nederland er in de volle breedte op achteruitgaat. Dat is echt een ramp. Ik had gehoopt dat de bodem een keer bereikt was, maar dat is niet het geval. We zitten op een steeds verder zinkend schip.”

Volgens hem is het tijd voor scholen om terug te keren naar de essentie: het overdragen van fundamentele kennis. In de huidige methode ‘Realistisch Rekenen’ worden kinderen voornamelijk geconfronteerd met complexe verhaalsommen, terwijl ze vaak al worstelen met taalvaardigheden. Laten we eerst de basisbeginselen van rekenen onderwijzen, voordat we hen overspoelen met ingewikkelde problemen!

Lees het volledige artikel over het rapport van de inspectie in de Telegraaf.

Relevante artikelen