Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Nieuw Foutloos Rekenen schrift een groot succes

Nieuw Foutloos Rekenen schrift een groot succes! Het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI) heeft een schrift ontwikkeld dat gericht is op foutloos rekenen én netjes schrijven. Foutloos Rekenen gaat namelijk niet alleen over rekenen, maar ook over het vergroten van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en plezier in rekenen bij leerlingen.

Leerlingen krijgen op school vaak te maken met alleen digitale rekensommen en kladpapier of schriften met te smalle ruitjes van 0,5 centimeter, waardoor slordig schrijfwerk en rekenfouten ontstaan. Het nieuwe Foutloos-Rekenen-schrift helpt leerlingen de gehele rekenprocedure door te lopen en gericht te automatiseren in plaats van invuloefeningen te doen. Daarnaast zorgt het gebruik van ruitjespapier van 7,5 x 7,5 mm voor meer overzicht en minder fouten.

Volgens Fleur Rahimi, projectleider bij het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI), is het belang van netjes schrijven bij rekenen cruciaal. “Netjes schrijven is essentieel bij het maken van rekenopgaven. Het voorkomt fouten en maakt het voor leerlingen makkelijker om de opgaven te begrijpen en op te lossen.” “Leerkrachten die kennis maken met de methode Foutloos Rekenen zijn verrast over het gebruik van ruitjespapier bij het rekenen. Tegelijkertijd zeggen veel leerkrachten: ‘Waarom heb ik dat niet zelf bedacht'”, aldus Rahimi.

Het rekenschrift bevat daarnaast denkvragen en reflectiemomenten voor leerlingen op elke bladzijde en biedt gerichte feedback voor leerkrachten om fouten en misconcepties bij leerlingen sneller op te sporen.

Op basisscholen wordt vaak veel aandacht besteed aan de schriftontwikkeling van kinderen vanaf groep 3, maar leerlingen krijgen daarna geen instructie meer over hoe ze moeten schrijven tijdens het rekenen. “Veel scholen laten leerlingen rekenen op ‘kladpapier’ of in schriften met te smalle ruitjes van 0,5 centimeter”, aldus Rahimi. “Dit levert slordig schrijfwerk op en vergroot de kans op rekenfouten. Het gekozen schrift speelt daarom een belangrijke rol als het gaat om het netjes schrijven van cijfers en het maken van sommen.”

Het NMI werkt samen met basisscholen om de rekenkundige en didactische kennis en vaardigheden over te dragen, zodat leerkrachten uiteindelijk de methode Foutloos Rekenen zelf kunnen verzorgen en de principes van foutloos rekenen kunnen toepassen in het rekenbeleid van de school. Met het nieuwe rekenschrift kunnen leerlingen niet alleen vlot en foutloos rekenen, maar wordt ook het netjes schrijven gestimuleerd. Dit vergroot het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en het plezier in rekenen bij leerlingen en draagt bij aan betere rekenresultaten.

Het nieuwe schrift in het nieuws

Het NMI biedt scholen tegen betaling een vernieuwend onderwijsmiddel: een rekenschrift ‘oude stijl’ dat leerlingen ook netjes leert schrijven. Ze schaffen dit extra lesmateriaal aan bij een private partij, bovenop de bestaande leermethode. Dat is onderwijsminister Wiersma een doorn in het oog, want het standaard onderwijs moet gewoon deugen.

Sezgin Cihangir, directeur van het NMI, zegt het helemaal eens te zijn met de minister. “Bijlessen zijn symptoombestrijding. De echte oplossing is goed onderwijs op school. Dat is ook onze ambitie.” Sterker nog: ,”Ik werk aan het overbodig maken van ons eigen instituut. Wij vinden dat goed onderwijs op school moet plaatsvinden”, aldus Cihangir. Tot die tijd ontwikkelt het instituut volgens hem ‘effectieve leermiddelen waar scholen om staan te springen’.

Lees hier het hele artikel in het AD.

Meer weten of bestellen?

Lees over de achtergrond van het nieuwe rekenschrift in het NMI-rapport ‘Nieuw rekenschrift: netjes schrijven en foutloos rekenen’ en bestel de schriften via Studiorum: www.studiorum.nl.

 

Relevante artikelen