Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Nieuw functieprofiel Rekenleider

Veel scholen halen het streefniveau voor rekenen niet. De traditionele ondersteunende rol van de rekencoördinator kan zich verder ontwikkelen. Geïnspireerd door de Engelse ‘Maths Leader’ kan de rekenleider een concrete en ambitieuze weg bieden naar beter rekenonderwijs op Nederlandse scholen.

Veel scholen slagen er niet in om het streefniveau voor rekenen te halen. In 2008 stond het verhogen van basisvaardigheden al centraal in de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs (Inspectie, 2008). Jaren later rapporteert de Inspectie van het Onderwijs: ‘Vooral beheersing streefniveau rekenen blijft achter’ (Inspectie, 2020), ‘te weinig leerlingen halen het streefniveau rekenen’ (Inspectie, 2021), ‘al een aantal jaar rapporteren we dat het niveau van de basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen daalt’, waarbij de inspectie duidelijk stelt: ‘We moeten renoveren en niet alleen repareren’ (Inspectie, 2022).

Om daar in 2023 aan toe te voegen dat scholen concreter en ambitieuzer zouden moeten zijn (Inspectie, 2023). Kortom, het rekenonderwijs in Nederland moet gerenoveerd worden en het mag wel wat concreter en ambitieuzer.

“Het profiel is een kans voor renovatie van het rekenonderwijs”

Lees het volledige artikel Nieuw functieprofiel Rekenleider van Peter Langerak en Thijs Verheijen.

Rekenleider

Relevante artikelen