Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

NMI Rapport – Rekenlessen uit Engeland

De onderwijsinspectie in Engeland heeft een nieuw vakrapport over reken-wiskundeonderwijs gepubliceerd met de titel ‘Coordinating mathematical success’. Ook Nederlandse scholen kunnen lessen trekken uit de Engelse aanbevelingen. In dit NMI- rapport is een selectie gemaakt van de belangrijkste vakdidactische begrippen.

Download hier het NMI-rapport

Relevante artikelen