Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Rapport onderwijsinspectie schokt Nederland

Uit het rapport “Peiling Rekenen en Wiskunde Voortgezet Onderwijs” van de onderwijsinspectie blijkt opnieuw dat het niet goed gaat met het onderwijs in Nederland.

De peiling die de inspectie heeft uitgevoerd onder 130 representatieve middelbare scholen, over het schooljaar 2021-2022, brengt voor het eerst op grote schaal de kennis en kunde van onderbouwleerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde in kaart.

Recent toonde het internationale Pisa-onderzoek al aan dat het beroerd is gesteld met rekenvaardigheden van Nederlandse 15-jarigen. De prestaties waren sinds 2006 niet eerder zo sterk gedaald. Op het gebied van leesvaardigheid waren de resultaten nog zorgwekkender: een derde van de leerlingen dreigt het onderwijs laaggeletterd te verlaten.

Sezgin Cihangir, Directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut, is door verschillende kranten en Hart van Nederland gevraagd om te reageren op het onderzoeksrapport.

“Dit inspectierapport maakt de dringende noodzaak voor verandering en verbetering duidelijk. Het probleem ontstaat door de ineffectieve rekenmethodes die worden aangeboden in het basisonderwijs. Het voortgezet onderwijs wordt nu geconfronteerd met de taak om deze lacunes op te vullen”, reageert Sezgin.

Lees de volledige artikelen terug op de website van de Volkskrant en de Telegraaf. Of bekijk het item van Hart van Nederland vanaf minuut 7:10.

Relevante artikelen