Nieuws

Updates over NMI, onze cursussen en interessante artikelen.

Lesmethode Wetenswaardig in de Trouw

De leesvaardigheid van scholieren gaat achteruit. Basisschool Het Open Venster in Rotterdam gooide oude lesmethodes de deur uit om de leesvaardigheid te verbeteren. De school stapte over op de nieuwe lesmethode Wetenswaardig, van Erik Meester en het Nederlands Mathematisch Instituut. Een methode voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 voor de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek.

Bij deze methode doen leerlingen algemene kennis op en werken ze tegelijkertijd aan hun woordenschat en taalvaardigheid. Het niveau is hoog en de tekstboeken zijn verlost van onnodige plaatjes die de boel moeten opleuken. Begrijpend lezen, spreken en schrijven zit door de verschillende vakken heen verweven. Dat past prachtig in het plaatje van de onderwijsinspectie, die er al langer voor pleit om rijke teksten te integreren in andere vakken, omdat het positieve effect op de leesvaardigheid daarvan bekend is.

Door de overstap kon de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen voor de bovenbouw worden afgeschaft. In de onderbouw wordt het vak nog wel gegeven, omdat de nieuwe methode nog niet beschikbaar is voor alle groepen. Omdat taal en begrijpend lezen nu geïntegreerd zijn in de nieuwe methode, is er meer tijd voor de leerlingen om te lezen. Schoolleider Victor van Toer heeft hoge verwachtingen.

Groep 8 heeft net de eerste tussentijdse toets gehad. Er werd volgens Van Toer door een groot aantal leerlingen ‘grandioos goed gescoord’. “We zaten tegen het landelijke gemiddelde aan. Sommige leerlingen zijn in een paar maanden tijd anderhalf jaar in ontwikkeling vooruit gegaan. Dat is echt wel bizar. Of het aan de nieuwe methode ligt is nog even afwachten. Maar er is in ieder geval iets aan de hand.”

Lees het volledige artikel in de Trouw.

Relevante artikelen